Fælles opsang til regeringen: A-kassebeslutning var en fejl | Danske Kommuner
Gå til hovedindhold
Arbejdsmarkedspolitik
Beskæftigelse

Fælles opsang til regeringen: A-kassebeslutning var en fejl

Regeringen får nu en fælles opsang af KL og Dansk Arbejdsgiverforening. Det var nemlig en fejl at give landets a-kasser ansvaret for ledige, lyder det ovenpå evalueringen af det såkaldte a-kasseforsøg, der har vist, at det havde en negativ effekt på beskæftigelsen.

Foto: Pressefotos/Line Bisgaard

19. 11. 2023 - kl. 19:53
Tekst af Anna Törnqvist Jensen, antj@kl.dk

Indhold

  Det havde været klogest at få viden og effekter på bordet, inden man politisk havde truffet en beslutning om a-kassernes rolle i beskæftigelsessystemet. Sådan siger Peter Rahbæk Juel (S), der er formand for KL’s arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg, ovenpå evalueringen af det såkaldte a-kasseforsøg, hvor en række a-kasser har haft ansvaret for ledige. Evalueringen viser nemlig, at de ledige på tværs af a-kasserne i gennemsnit har haft en lavere beskæftigelsesgrad sammenlignet med de kommuner, hvor de ledige får et almindeligt forløb i et jobcenter.

  – Jeg synes helt klart, det havde været klogest at vente med at træffe en beslutning, og jeg synes også, evalueringen viser med al tydelighed, at det havde været klogest at få den viden på bordet, inden man traf en beslutning, siger Peter Rahbæk Juel.

  Han bakkes op af Erik E. Simonsen, vicedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

  – Evalueringen viser jo, at vi i Danmark gennemsnitligt er blevet dårligere stillet ved, at a-kasserne har haft kontakten til de ledige, end hvis det var forblevet i regi af jobcentrene. Vi har såmænd ikke noget ideologisk imod a-kasserne, ligesom vi heller ikke har aktier i jobcentrene, men vi har en stærk interesse i, at ledige kommer i beskæftigelse så hurtigt som muligt. Og nu ser vi altså, at man har indført noget, der gør, at de ledige kommer lidt langsommere i beskæftigelse. Og det er ikke klogt, siger Erik E. Simonsen.

  Helt åbenlyst uhensigtsmæssigt

  I sommeren sidste år besluttede et flertal i Folketinget permanent at give a-kasserne ansvar for ledige dagpengemodtagere i de første tre måneder. Det skete på baggrund af en midtvejsevaluering af a-kasseforsøget, der viste, at deltagerne i forsøget generelt var mere tilfredse med deres kontaktforløb og i højere grad blev præsenteret for flere job end ledige, som ikke var med i forsøget.

  – Vi synes, det er meget mærkeligt, at man har truffet den beslutning uden at vide, om det var en klog beslutning eller ej. Nu viser det sig, at det ikke var en klog beslutning, og derfor vil vi også anbefale, at man bruger den ekspertgruppe, som skal kigge på beskæftigelsessystemet, og den politiske opfølgning, til at få lavet en anden løsning. Man har truffet en helt åbenlys uhensigtsmæssig beslutning, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det vigtigste i denne her sammenhæng jo heller ikke, om folk er tilfredse. Det er godt, at de er det, men det vigtigste er, om ledige kommer i beskæftigelse, siger Erik E. Simonsen.

  Peter Rahbæk Juel kalder effekten af a-kasseforsøget ”ikke imponerende” og mener også, der er god grund til, at ekspertgruppen tager slutevalueringen af a-kasseforsøget med i sit arbejde.

  – Det bør fylde ind i ekspertgruppens arbejde. Når vi ser på fremtidens beskæftigelsessystem, og hvordan det skal indrettes, skal vi gå med det, der virker. Der er ikke plads til nogen hellige køer, og jeg må bare konstatere, at når man ser på de store tal, så er der bedre effekt i den struktur, vi har i dag. Den erkendelse bør regeringen også gøre sig, siger KL-udvalgsformanden.

  Evalueringen af a-kasseforsøget viser desuden, at der er stor forskel på a-kassernes succes og evne til at løfte opgaven. Derfor mener hverken Peter Rahbæk Juel eller Erik E. Simonsen heller ikke, at de ingen rolle skal spille. Mens Peter Rahbæk Juel peger på, at der i mange kommuner allerede er gode, etablerede samarbejder mellem de lokale aktører på arbejdsmarkedet, mener DA, at dem, der kan løfte opgaven, skal have en rolle.

  – Vi synes, det er fint at inddrage andre aktører – herunder også a-kasserne – men det skal ske sådan, at man inddrager dem, der skaber bedre resultater end jobcentrene ellers ville kunne. Hvis en a-kasse klarer sig rigtig godt, så lad os finde en plads til den a-kasse. Men vi skal da ikke finde plads til a-kasser, der bidrager signifikant negativt, siger Erik E. Simonsen og understreger, at det er afgørende vigtigt i en tid, hvor mange fag er ramt af rekrutteringsudfordringer.

  – Det har stor betydning for dansk erhvervsliv og dansk økonomi, at ledige så hurtigt som muligt kommer i job igen. Derfor vil vores anbefaling også være, at et flertal i Folketinget ovenpå ekspertgruppens arbejde sikrer, at der bliver draget en konklusion, som indebærer, at vi giver de dygtigste aktører en rolle. Men der er ikke nogen, der skal have ansvaret for ledige, hvis de er unødigt lang tid om at få ledige i job.

  Peter Rahbæk Juel mener, evalueringen beviser, at det virker, at der i jobcentrene er én indgang for både virksomheder og ledige.

   – Det har i den grad en effekt på, at ledige kommer i beskæftigelse. Og det må trods alt være det vigtigste for beskæftigelsespolitik. Derfor vil det være klogt at genoverveje a-kassernes rolle, slår han fast.

  Mere fra forsiden