Danske Kommuner

Annonceinfo

Generel information

Magasinet Danske Kommuner og danskekommuner.dk er kommunernes fælles referenceramme. Otte gange om året bringes f.eks. erfaringsudveksling, interview og reportager med alle væsentlige spørgsmål i den kommunale verden i den trykte udgave. Danskekommuner.dk opdateres dagligt et kommunalt overblik samt en masse artikler, som ikke fandt plads i den trykte udgave.

Danske Kommuner bruges som værktøj af kommunalpolitikere, forvaltningschefer, sagsbehandlere og kommunale institutioner, når det gælder nyheder og nye måder at løse kommunale udfordringer og opgaver på.

Danske Kommuner udgives af KL, hvor landets 98 kommuner er medlemmer.

Målgruppe

Vores primær målgrupper er kommunalpolitikere og embedsmænd i kommunerne, men ansatte i den offentlige sektor, organisationer, institutioner og private virksomheder følger det kommunale Danmark gennem Danske Kommuner. 

Redaktion

Magasinet Danske Kommuner, Weidekampsgade 10, 2300 København S. Telefon 33 70 30 18. E-mail dk@kl.dk

Abonnement

E-mail abonnement@kl.dk

Annoncer til magasinet og digitalt

Medieinformationer og annoncebestilling samt yderligere oplysninger om effektiv kommunikation til de danske kommuner, kontakt:

JB Media International ApS, www.jbmedia.dk.

Morten Petersen 21 43 75 18 mpe@jbmedia.dk eller Ulrik Brostrøm 23 28 97 63 ubr@jbmedia.dk