Danske Kommuner Annonceinfo

Annoncer i magasinet

Tekstsideannoncer

Magasinet Danske Kommuner når målrettet politikere, chefer, ledere og medarbejdere i hele den offentlige sektor. Også organisationer, institutioner, styrelser og private firmaer følger den kommunale verden gennem Danske Kommuner. 

En annonce i Magasinet Danske Kommuner når 53.000 kommunalt interesserede læsere på tværs af forvaltninger og faggrupper.

Magasinet udkommer otte gange årligt og bringer nyheder, erfaringsudveksling, interviews, økonomisk orientering og debat om alle væsentlige spørgsmål og aspekter i den kommunale verden.

Magasinet bruges som værktøj, når det gælder nyheder og nye måder at løse kommunale udfordringer på.

Magasinet udgives af KL, hvor landets 98 kommuner er medlemmer.

Priser & Formater 

Indstik

Indhent venligst tilbud hos JB Media

Annoncemateriale

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK). Materialet kan sendes til JB Media på mpe@jbmedia.dk (maks. 20 MB).

Udgivelsesplan

Du kan se vores udgivelsesplan her

 

Stillingsannoncer 

Jobannoncering i magasinet

Priser og formater

Brandingannonce er en dobbeltside hvor man på højreside har en stillingsannonce og på venstresiden har mulighed for at profilere sin kommune. 

Ved booking af trykt annonce får I muligheden for at levere en online jobannonce, som bannergrafik 300x200 px. i .jpg eller .gif. Den vil være synlig under danskekommuner.dk/jobmarked indtil deadline for ansøgning.

Annoncemateriale

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK). Bannergrafik inkl. link i 300x200 px. Begge dele skal sendes til JB Media på mpe@jbmedia.dk (maks. 20 MB).

Annullering

Ved annullering af annonceindrykning efter deadline opkræves den fulde pris.

Generelt

Ved fejl, som Danske Kommuner bærer ansvaret for, ydes der reduktion efter bladets skøn over annoncens værdiforringelse.

Digitalt jobmarked 

Der er forskellige muligheder for at få jobannoncer vist på danskekommuner.dk. 

Annoncemulighed 1 - kr. 10.900

Annonce på danskekommuner.dk/jobmarked.

Profilering overfor beslutningstagere i den offentligesektor.

Joblink en uge i Danske Kommuners nyhedsbrev, der modtages af 5.000 interessenter i kommunerne og andre med interesse for den offentlige sektor.

Joblink i en uge på forsiden af danskekommuner.dk.

Her skal der leveres en 560x370px annonce gif, jpg eller png fil og link til jobbet.

Annoncemulighed 2 - kr. 7.900

Annonce på danskekommuner.dk/jobmarked.

Profilering overfor beslutningstagere i den offentlige sektor.

Joblink en uge i Danske Kommuners nyhedsbrev, som modtages af 5.000 interessenter i kommunerne og andre med interesse for den offentlige sektor.

Joblink i en uge på forsiden af danskekommuner.dk.

Her skal der leveres en 270x180px annonce gif, jpg eller png fil og link til jobbet.

Annoncemateriale

Materialet kan sendes til JB Media på mpe@jbmedia.dk (maks. 20 MB).

Ekstra

Jobannonce som banner 300x250 px - placeret på forsiden af danskekommuner.dk i øverste højre hjørne over joblinks.

Kr. 5.000 (hvis man har booket jobannonce.)

Kr. 9.900 (Hvis man kun ønsker at køre banner på forsiden.)

Vil du vide mere, kontakt

JB Media International ApS

Morten Petersen, telefon 21 43 75 18, mail: mpe@jbmedia.dk eller 

Ulrik Brostrøm, telefon 23 28 97 63, mail: ubr@jbmedia.dk