Danske Kommuner Annonceinfo

Digitale annoncer

Digitale annoncer

På danskekommuner.dk har du mulighed for at annoncere via bannerannoncer. 

Dit banner vises på forsiden samt på alle artikelvisninger.

Bannere placeres i den rækkefølge, de er bestilt. Prisen er den samme uanset placering.

Ud over at banneret vises på hjemmesiden, kan det også medtages i vores daglige nyhedsbrev.

På topbanneret garanteres min. 25% SOV.

Priser

Banneret skal afleveres som gif, jpeg eller png og må maks være 100 KB. (Godtager ikke zip / HTML5 bannere).

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Brugere på hjemmesiden

Vi har cirka 100.000 visninger på danskekommuner.dk om måneden.

 

Nyhedsbrevsannoncer

Danske Kommuner udsender et nyhedsbrev, som du kan annoncere i. 

Hver dag udsendes et nyhedsbrev med nyheder og artikler fra magasinet.

Du kan tilmelde dig til nederst på siden, hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve pr. mail.

Modtagere

Vi har cirka 5.000 modtagere af vores nyhedsbrev - med en åbningsprocent på ca. 58%.

Alle nyhedsbreve er gratis at modtage.

Priser for annoncer i nyhedsbrevet

Priserne er for annoncer i et dagligt nyhedsbrev i én uge.

Samannoncering - hjemmeside og nyhedsbrev

Format

Materiale til bannerannoncering skal leveres som enten GIF, JPG eller PNG og må maks. være 100 KB. (Godtager ikke zip / HTML5 bannere).Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse. Materialet kan sendes til JB Media på mpe@jbmedia.dk (maks. 20 MB).

Ved animeret .gif skal du være opmærksom på at ikke alle mailklienter viser animationen, men kun den første frame.

Kontakt

JB Media International ApS

Morten Petersen, telefon 21 43 75 18, mail: mpe@jbmedia.dk eller 

Ulrik Brostrøm, telefon 23 28 97 63, mail: ubr@jbmedia.dk