Gå til hovedindhold

29

Borgmestre: Stormflodshjælp rækker ikke

Økonomi
Anlæg
Klima

Flere borgmestre peger på, at de penge, regeringen har sat af til at hjælpe de kommuner, der har været hårdt ramt af stormflod, ikke rækker. Det kan ende med at koste på velfærden, advarer de.

Med 13 initiativer vil Folketinget sikre flere sosu’er

Arbejdsmarked
Rekruttering
Folketinget

Flere elever på sosu-uddannelserne skal have sprogstøtte, og der afsættes knap 90 millioner kroner årligt fra 2025 og frem til et permanent taxameterløft af sosu-uddannelser. Derudover skal der være trepartsforhandlinger om muligheden for at give løn til social- og sundhedselever over 25 år. Det er nogle af initiativerne i en ny aftale, regeringen har indgået med flere af Folketingets partier. Rekruttering af flere sosu’er er afgørende for at kunne leve velfærd i kommunerne, lyder det fra KL.

Ældrelov indeholder ingen krav til dokumentation af det daglige arbejde

Ældre
Sundhed

Nyt dryp fra den kommende ældrelov byder på færre krav til dokumentation af medarbejdernes dagligdagsarbejde og færre statslige regler om standarder, politikker og kontroller.

Roskilde har samlet tilsynsarbejdet på ældreområdet: Evaluering viser gode resultater

Ældre
Sundhed

Roskilde Kommune har udviklet en ny tilsynsmodel, forankret i lokale kvalitetsråd, der samler tilsynene efter forskellige lovgivninger på ældreområdet. Modellens gode resultater bør inspirere regeringens ældrereform, lyder det fra VIVE-forsker.

Regeringen sætter nye kvalitetsstandarder for forebyggelse i kommunerne

Forebyggelse
Velfærd

For at styrke det nære sundhedsvæsen stiller regeringen nu forpligtende krav til patientrettede forebyggelsestilbud for kronisk syge i kommunerne. Det skal sikre mere ensartethed.