Gå til hovedindhold
Arbejdsmarkedspolitik
Arbejdsmarked

Skærpede betingelser for ret til kontanthjælp kan betyde stor boligmangel i kommunerne

Et lovforslag om skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp er blevet vedtaget i Folketinget. I KL er man bekymret for, om det vil forværre manglen på billige boliger, når tusindvis sættes ned i ydelse. I Esbjerg Kommune står man allerede i mangel og frygter for konsekvenserne.

Kommunernes mangel på billige boliger kan blive forværret, når et stort antal borgere bliver sat ned i ydelse som følge af kontanthjælpsreformen. Foto: Hung Tien Vu

03. 06. 2024 - kl. 14:14
Tekst af Martin Pedersen, marp@kl.dk

Indhold

  Regeringen og en række af Folketingets partier kunne i efteråret præsentere en ny kontanthjælpsreform.

  Som en del af reformen blev man enige om at skærpe betingelserne for at opnå ret til kontanthjælp. Man ville skærpe optjeningsreglerne for alle personer, der er kommet til landet før 2008, så alle indvandrere skal opfylde et krav om fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2,5 år inden for de seneste 10 år for at modtage højere ydelser i kontanthjælpssystemet.

  De konkrete regler gælder nemlig i dag kun for borgere, der er kommet til landet efter 2008.

  Aftalen er mundet ud i et lovforslag som sidst i maj blev vedtaget i Folketinget.

  Og det kan bekymre i KL, at manglen på billige boliger, som mange kommuner står i, bliver forværret, når et stort antal borgere bliver sat ned i ydelse som følge af kontanthjælpsreformen.

  – Mere end 10.000 borgere står til at få deres kontanthjælp sat ned, og det vil unægteligt betyde, at nogle ikke længere har råd til at betale deres husleje. I kommunerne kæmper vi allerede med at finde billige boliger til for eksempel ukrainere, hjemløse, socialt udsatte og andre, der har brug for at få anvist en bolig, og mange steder er der lange ventelister. Derfor er der behov for, at vi finder nogle løsninger, som sikrer midlertidig hjælp til de borgere - nogle også med børn – der risikerer at stå uden bolig, lyder det fra Peter Rahbæk Juel (S), formand for KL’s arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg.

  Priserne stiger

  I Esbjerg Kommune kan de nye regler få konsekvenser for en lang række borgere og for kommunen.

  I kommunen har man allerede set en stor nedgang i andelen af billige boliger, fortæller Henrik Møller Nielsen, der er sekretariatschef i borger og arbejdsmarked.

  Mens andelen af almene familieboliger med en husleje under 4.500 er faldet markant, er boliger med en husleje over samme beløb steget. Boligmarkedet skævvrides med et generelt højere huslejeniveau.

  – For alle byggerier og boliger er det gældende de seneste fire år, at priserne for at opføre boliger og vedligeholdelse er steget markant. Det afspejler sig i huslejen, og det gælder desværre også i almene boligbyggerier, siger Henrik Møller Nielsen.

  – Der har været en bevægelse fra opland til storby. Det medfører også, at der er tryk på boligsammensætningen og i forhold til huslejeniveau. Når vi skal købe en grund, er vi i konkurrence med det private, og når priserne samtidig stiger, bliver det bare dyrere i sidste ende at opføre almene boliger og botilbud, fortsætter han.

  Der er allerede inden den nye lov en stor og stigende efterspørgsel efter billige boliger.

  Implementeringen af hjemløsereformen betyder, at flere hjemløse skal i egen bolig, og fokus på parallelssamfundsindsatser og andre boligsociale problematikker, der kræver en varieret boligmasse, betyder, at flere og flere mennesker får brug for et sted at bo, som ikke koster særlig meget.

  – Det øger af gode grunde udfordringen med boligmangel. Der er mange om buddet, siger Henrik Møller Nielsen, som derfor også frygter, at kontanthjælpsreformen vil gøre udfordringen større.

  – Den nye lov vil desværre nok bidrage til at accelerere manglen på billige boliger. Det rådighedsbeløb, mange borgere i dag har, vil blive reduceret i takt med en lavere indkomst, og det vil alt andet lige betyde, at de ikke kan betale for huslejen i en stor del af de almene boliger.

  Ikke meget at gøre

  Kommunerne kan selv gøre en indsats for at hjælpe borgere, der får sværere og sværere ved at betale huslejen i de billige boliger. Man kan på enkeltsagsniveau give en borger støtte, hvis vedkommende sættes ned i indkomst, og den bliver så lav, at det ikke er muligt at afholde de nødvendige afgifter.

  Men ifølge Henrik Møller Nielsen er det meget få borgere, der kan få hjælp ud fra den lovhjemmel, og det vil samtidig påføre kommunen en endnu større udgift.

  – Det afhjælper ikke udfordringen, men flytter bare udgiften ud til kommunen, siger han.

  Derfor ser han heller ikke mange handlemuligheder for Esbjerg Kommune, når boligmanglen bliver endnu større.

  – I forhold til den her udfordring kan vi i kommunerne ikke selv løse den. På det strategiske og strukturelle niveau kan vi vedtage boligpolitikker, som sigter mod hensigtsmæssige boliger til vores borgere. Vi kan gå i dialog med boligforeninger og private investorer. Men selvom vi måtte lykkedes med disse tiltag, er boligmarkedets udvikling og overførselsindkomsterne ikke noget, vi kan ændre på. De mekanismer ligger andre steder, lyder det fra Henrik Møller Nielsen.

  I KL mener man, at der er behov for at finde løsninger, som sikrer midlertidig hjælp til de borgere, som risikerer at stå uden bolig. Samtidig betyder loven også, at det bliver en håndholdt og administrativ tung opgave for kommunerne at udsøge den præcise målgruppe og undersøge, om der skal træffes afgørelse om nedsættelse af ydelsen.

  – I KL vil vi rigtig gerne i dialog med regeringen om, hvad vi kan gøre for at mindske problemet med mangel på billige boliger. Det kan for eksempel være muligheden for at lave midlertidige indkvarteringer eller give midlertidig økonomisk støtte i de tilfælde, hvor der er risiko for, at familier bliver hjemløse. Der er brug for, at regeringen kommer på banen her, for reformen træder i kraft lige om lidt, og kommunerne har hårdt brug for flere redskaber, lyder det fra KL-udvalgsformand Peter Rahbæk Juel.

  Mere fra forsiden