Gå til hovedindhold
Debat

Frisæt jobcentrene og forpligt de private leverandører

Foto: Hung Tien Vu

24. 10. 2023 - kl. 07:47
Tekst af Christine Brochdorf; bestyrelsesleder i SimpleDK og Rasmus Mikander adm.dir i SimpleDK

Indhold

  I regeringsgrundlaget fra 2022 er der bebudet et historisk opgør med bureaukratiet og en frisættelse af den offentlige sektor. Den første milepæl, der blev sat, var udmeldingen om, at jobcentrene skulle lukke. Det er nu 15 måneder siden, og der er ingen afklaring, retning eller afgørelse af, hvad der nu skal ske. Det vakuum er der ikke ret mange medarbejdere, der trives i. Derfor vil vi gerne bidrage med et forslag. 

  SimpleDK er en privat velfærdsleverandør, og vi elsker kommuner. Det lyder måske paradoksalt, men det er sådan, det er. Hver eneste dag samarbejder vi med kommuner, virksomheder, psykiatrien og sociale tilbud om, at få vores kandidater i godt arbejdsmatch. Dem, vi kalder kandidater, er dem, som du måske kender som udsatte borgere, jf. lovgivningen, men i SimpleDK kalder vi dem kandidater, for vi tror på, at sprog skaber virkelighed. 

  Samarbejdet med kommunerne er ualmindeligt godt rundt om i jobcentrene. Vi oplever erfarne og ansvarlige medarbejdere og ledere, der gerne vil løfte en vigtig og bunden opgave samtidig med, at der lovgivningsmæssigt lægges snubletråde ud, der kan tage modet fra mange. 

  De mange års ”jobcenter-bashing” har betydet, at en del virksomheder er skeptiske ved at tage mod de kandidater, som jobcentrene ønsker i eksempelvis virksomhedspraktik. Historier og rygter om jobcentrene florerer lystigt i erhvervslivet. Noget er myter, noget er virkelighed. Men tiden er nok inde til at adskille kommunernes generelle understøttelse af erhvervslivet, og placering af jobcenter-borgere, i det selvsamme erhvervsliv. 

  Omvendt er det kommunerne, der med dyb indsigt, viden og faglighed kender deres borgere bedst og ved, hvornår der alene er behov for en beskæftigelsesrettet indsats, og hvornår der er behov for indsatser, der også indeholder en række socialfaglige understøttelser. Derfor vil vi som privat leverandør argumentere for, at kommunerne stadig har et overordnet ansvar for at guide borgerne i den rette retning af, hvem der kan hjælpe dem bedst. Men derfra kan en privat velfærdsleverandør fint tage over.

  Vores forslag er, at jobcentrenes indsats fremadrettet bliver i rollen som bestillere og stakeholdere. Så kan det praktiske og udførende arbejde overlades til de private velfærdsleverandører, der er på markedet. Vores muligheder for at være fleksible og tilpassede er bedre, da vi ikke er underlagt samme strukturer som kommunerne. Vi har mulighed for et mere koordineret samarbejde mellem medarbejdere, virksomheder og kandidater.

  De fremtidige jobcentre kan dermed være bestillere og stakeholdere med overblik over, hvem der kan løse de konkrete opgaver allerbedst. De vil således have overblik over, hvilke leverandører der er specialister i unge med psykosociale udfordringer. De vil have overblik over, hvilke leverandører, der er specialister i dem, der har været på kontanthjælp i mange år. Og de vil have overblik over, hvem der er bedst til at hjælpe borgere med psykiatriske diagnoser i arbejde. 

  Dermed vil hver kandidat få en specialist, der alene har fokus, viden og indsigt i netop deres behov.

  Vi håber derfor, at regeringen med den bebudede frisættelse indfrier ønsket om at lade private velfærdsleverandører løfte flere opgaver for fællesskabet og samfundet. Når nu det er besluttet, at der skal ske store forandringer for jobcentrene, så lad det være en oplagt mulighed for at frisætte og intensivere samarbejde med private velfærdsleverandører.

  Vores eneste ønske er dog, at man samtidig med en sådan omlægning kommer med større krav til de private velfærdsleverandører om kvalitet. Vi ønsker os en kvalitetsordning, så det bliver trygt og gennemsigtigt, at de leverandører, der er på markedet, faktisk også kan leve op til egne udsagn. Hvis de private leverandører skal spille en endnu større rolle så skal vi også forpligtes, så der er åbenhed og transparens om kvalitet og succesrater. 

  Ræk ud, hvis du har lyst til at afprøve sådan en ordning sammen med os.

  Mere fra forsiden