Gå til hovedindhold
Debat

Det nære sundhedsvæsen er ofte i borgerens eget hjem

Foto: Colourbox

03. 06. 2024 - kl. 15:30
Tekst af Line Bisgaard, lic@kl.dk

Indhold

  Debatindlæg af Kirsten Jensen (S), borgmester, Hillerød Kommune og Christina Thorholm (R), formand for Omsorg og Livskraftudvalget

  Det er kommunerne, der står for omsorg og pleje af ældre mennesker i deres hverdag. 

  Momentum, KL’s nyhedsbrev, viser, at indlæggelsestiden for +80 årige borgere er faldet fra 7,9 dage i 2007 til 4,9 dage i 2021. Der er ikke plads på hospitalerne, og der bliver fremover endnu mindre plads til indlæggelser. 

  Borgerens hjem er blevet rammen for hovedparten af fremtidens behandling og pleje i det nære sundhedsvæsen. Derfor er det helt nødvendigt at sikre, at helhedsplejen, der giver de ældre mere mulighed for selv at vælge, hvilken hjælp de vil have (servicelov og sundhedslov) kan fastholdes.

  Kommunernes sundhedsmedarbejdere er blevet gode til at give denne pleje i hjemmene, men har brug for understøttelse af fagprofessionelle fra andre sektorer (de praktiserende læger og hospitalerne), sådan som vi også aftaler os frem til.

  Fordelen ved at være så tæt på hjemmet som muligt er, at den ældre borger/patient typisk er mest tryg der, og mange vil have udfordringer med at komme afsted til behandlinger uden for hjemmet. 

  Lige nu venter vi på Sundhedsstrukturkommissionens arbejde og anbefalinger. Vi kan godt frygte, at der bliver lagt op til at trække borgerne tilbage til hospitalerne. Det vil betyde, at nogle vil undlade at komme til for eksempel kontroller, hvis det er mere besværligt og ligger længere væk. Det kan skade målsætningen om mere lighed i sundhed.

  Behandling og pleje i hjemmet, som kommunerne kan varetage i dag gennem aftaler med regionen og de praktiserende læger, er blevet krumtappen i det nære sundhedsvæsen, der sikrer den ældre medicinske patient en høj grad af kontinuitet og kvalitet i behandlingen. Vi får i højere grad mere tryghed for den enkelte, når behandlingen og plejen foregår i hjemmet og udføres af en fast gruppe af sundhedsmedarbejdere. 

  Det er os, der kommer i borgernes hjem. Vi kender dem og deres virkelighed. Vi håber, der også bliver kigget på borgernes velbefindende, når man taler om forandringer i sundhedsvæsenet. 

  Mere fra forsiden