Gå til hovedindhold
Debat
Unge
Borgerinddragelse

Børn og unge skal opleve at være en del af noget større

Foto: Odense Kommune

24. 11. 2023 - kl. 13:12

Indhold

  Debatindlæg af Birgitte Nørrelund (K), Rikke Beider (K), Mark Grossmann (V), Anne-Mette Ebensgaard (S), Mads Thomsen (S), Rasmus Ryrberg Høyer (S) og Børn- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen (R)

  Som noget nyt og utraditionelt åbnede vi i Børn- og Ungeudvalget i Odense i denne uge op for et udvalgsmøde, hvor vi inviterede 135 gæster med ind til behandling af Punkt 4, ”Dannelsesdebatten”. Vi ønsker en ny strategi for dannelse af børn og unge, og den vil vi gerne lave sammen med skoleelever, fagfolk og civilsamfund.

  Omkring 350 gode idéer. Det står vi i Børn- og Ungeudvalg nu med efter vores samtale om børn og unges dannelse. Vi mærkede, at der er et fælles ønske om at give børn og unge bedre mulighed for at være optagede af deres omverden. At føle samhørighed med andre mennesker og blive opslugt af kultur, natur og kunst.

  Vi er i en tid, hvor for mange unge oplever at skulle præstere, og hvor de teknologier, der skulle binde os sammen som mennesker og give os bedre liv, også er med til at gøre os pressede, forstyrrede og fraværende i vores medmenneskelige relationer. Vi har brug for et modsvar. Modsvaret er ikke et trylleslag. Men vi må fremelske det, der kan føre en anden vej end den individfokuserede sti, vi har sendt vores børn afsted på gennem årtier.

  I 2017 vedtog Børn- og Ungeudvalget sin første dannelsesstrategi, som fremhævede nogle vigtige indre karaktertræk at styrke hos Odenses børn og unge: Nysgerrighed, mod, vedholdenhed og medmenneskelighed. De fire karaktertræk er blevet en del af dagligdagen i mange dagtilbud, skoler og der, hvor familier får en ekstra hånd i ryggen. Nu er det tid til at bygge oven på den første strategi, og det vil vi gøre ved at bringe de gode indre kvaliteter i spil med verden omkring børn og unge.

  Vi ønsker, at vi hjælper hinanden til at løfte blikket fra skærmen og væk fra egen navle og opleve glæden ved at være sammen om noget, der er større end os selv – alt det, der er vigtigt i de store sammenhænge. Vi ser et behov for, at børn kan fordybe og engagere sig i noget uden for sig selv. Det sker for eksempel når fællessangens kraft slippes fri, når lyden og farverne af løvfald fascinerer, når et kunstværk vækker følelser til live, når sveden pibler frem på panden i håndboldhallen og når en flok 1. klasser prøver at forklare, hvad en god ven er.

  I debatten i tirsdags fik vi kloge ord med på vejen fra ungdomsforsker Søren Østergaard og generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen. De blev suppleret af to markante unge med rødder i det odenseanske ungedemokrati: Stine Bang Larsen, der blandt andet har været ungdomsdelegeret ved FN samt Marie Holt Hermansen, der forhenværende formand for først Odense Fælleselevråd og siden den landsdækkende organisation Danske Skoleelever.

  Med afsæt i oplæg og paneldiskussioner fik alle deltagere fra skoler, kommunen, idrætsforeninger, frivillige sociale foreninger og politiske udvalgsmedlemmer mulighed for at dele deres refleksioner. Og det førte altså til omkring 350 inputs.

  Alle synspunkter og idéer bærer vi nu videre med os, når vi skal udforme en opdateret strategi for dannelse af byens børn og unge. Vi ønsker ikke alene at støtte vores børn i at blive fagligt dygtige. Men i at blive dygtige til både at lære og til at være menneske og medmenneske.

  Mere fra forsiden